Blog Dit is de weblog van Rohe Advocaten. Onze advocaten bloggen aan de hand van actualiteiten over het recht.

Een novum in maritiem limiteringsland?

Door Ernst Bulthuis op 14 maart 2017

Zoals u weet, is ‘beperking van (maritieme) aansprakelijkheid’ een van mijn stokpaardjes. In Zeehavens Amsterdam schreef ik er eerder over (2012 – nr. 3 en 2014 – nr. 3). Dat was in het kader van de ramp met de Costa Concordia, respectievelijk het nieuwe Verdrag van Athene over het vervoer van passagiers over zee. Weet… lees verder

Kunt u de schade van de aan u opgelegde loonsanctie verhalen op uw Bedrijfsarts?

Door Maarten Hilberdink op 9 juli 2015

Bij vonnis van 10 juni 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de door werkgever ingeschakelde arbodienst aansprakelijk is voor de schade die de werkgever lijdt als gevolg van het opleggen van een loonsanctie door het UWV. De feiten: Werknemer werkte sinds 1992 bij werkgever. Op 1 augustus 2011 is werknemer uitgevallen wegens lage rugklachten…. lees verder

Update Wet Werk en Zekerheid: de belangrijkste wijzigingen tot 1 juli 2015

Door Maarten Hilberdink op 1 juli 2015

Per 1 juli is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De Wet Werk en Zekerheid heeft onder meer de doelstelling om de rechtspositie van flexibele krachten te versterken. Ik noem hieronder de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht, die inmiddels (ook voor 1 juli 2015) als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid in… lees verder

Ontslag op staande voet: Is de dringende reden wel op tijd medegedeeld?

Door Maarten Hilberdink op 25 juni 2015

Ontslag op staande voet: Is de dringende reden wel op tijd medegedeeld? In een recente uitspraak van 13 maart 2015 oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam dat een ontslag op staande voet nietig is omdat de dringende reden niet onverwijld is medegedeeld. Aan de uitspraak lagen de volgende feiten ten grondslag:  Op 13 november… lees verder

Het recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen; hoe zit dat nu eigenlijk?

Door Maarten Hilberdink op 25 juni 2015

Het recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen; hoe zit dat nu eigenlijk? Rechtsbijstandverzekeringen bieden in hun polissen soms vrije advocaatkeuze aan, maar vaker wordt aangegeven dat de rechtsbijstand wordt verleend door een door de verzekeraar aan te wijzen rechtsbijstandverlener. Aan het Hof van Justitie in Straatsburg is de vraag voorgelegd of het beperken van het… lees verder

Verjaring bij onrechtmatige daad en/of aanvaring: de zaak Liander/KWS

Door Ernst Bulthuis op 27 mei 2015

Recent wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over verjaring bij samenloop van een onrechtmatige daad en een aanvaring, waarbij een eerder standaard arrest (“Zwartemeer”) nader wordt uitgelegd. Dit is van belang indien een vordering zowel op onrechtmatige daad als op aanvaring gebaseerd zou kunnen worden, waarbij een onrechtmatige daad verjaart na vijf jaar, en… lees verder

De CV (commanditaire vennootschap) met één beherend vennoot. Een gevaarlijke constructie ?

Door Jonathan Barth op 1 mei 2015

Vele beleggingen, veelal in duurdere objecten, worden aangeboden middels een CV-constructie (commanditaire vennootschap). Denk aan de scheepvaart CV’s of groene beleggingen in windmolens. En met die constructies is niets mis. De CV is fiscaal transparant, zodat de belegger fiscale voordelen als ondernemer kan genieten. Verder is de CV flexibel: de samenwerking kan op vrijwel iedere… lees verder

Verkoop bij inschrijving. Deel I: welke procedure geldt ?

Door Jonathan Barth op 1 mei 2015

Verkoop bij inschrijving is in de huidige aantrekkende huizenmarkt weer een beproefde verkoopmethode. En niet alleen de particuliere verkopers, maar ook professionals als het Rijksvastgoedbedrijf of gemeenten, maken regelmatig gebruik van de verkoop bij inschrijving. Ik zal enkele aspecten van deze verkoopmethode bespreken in afzonderlijke blogs. De procedure van de verkoop bij inschrijving lijkt in… lees verder

Reminder WWZ

Door Sem Bakker op 5 januari 2015

Rohe advocaten wenst u bij deze het allerbeste voor 2015. Een jaar waarin er op arbeidsrechtelijk gebied in ieder geval veel zal veranderen ten gevolge van de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Als geheugensteuntje na alle feestdagen, zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 nog een keer op… lees verder

Blijf kritisch over het oordeel van uw bedrijfsarts en de arts van het UWV

Door Maarten Hilberdink op 29 september 2014

Het is al langere tijd bekend dat de werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van de bedrijfsarts in het kader van de re-integratie. Als het oordeel van de bedrijfsarts fout is, wordt een loonsanctie opgelegd. De werkgever wordt dan verplicht om het loon bij ziekte over maximaal een derde jaar, door te betalen. Het verweer… lees verder