Intellectueel Eigendom, IT & Privacy

Als ondernemer wilt u zich onderscheiden van uw concurrent. U heeft geïnvesteerd in uw product en uw reputatie en die investering wilt u beschermen. Het recht van intellectueel eigendom biedt daarvoor instrumenten. Rohe Advocaten helpt u die instrumenten optimaal in te zetten. Daarnaast kunt u bij Rohe Advocaten terecht indien u meent dat op uw intellectueel eigendomsrechten inbreuk wordt gemaakt of indien u van inbreuk wordt beschuldigd.

Contactpersonen Sem Bakker