Blijf kritisch over het oordeel van uw bedrijfsarts en de arts van het UWV

Door Maarten Hilberdink op 29 september 2014

Het is al langere tijd bekend dat de werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van de bedrijfsarts in het kader van de re-integratie. Als het oordeel van de bedrijfsarts fout is, wordt een loonsanctie opgelegd. De werkgever wordt dan verplicht om het loon bij ziekte over maximaal een derde jaar, door te betalen. Het verweer van de werkgever dat hij op een specialist is afgegaan wordt door het UWV verworpen. Zelfs op een deskundigenoordeel van het UWV mag u ter voorkoming van een loonactie, niet afgaan.

Het is dan ook verstandig om als werkgever altijd zelf een oordeel te vellen over het oordeel van de bedrijfsarts en het UWV. U bent immers het beste bekend met uw werknemer. Daarnaast is het verstandig om te monitoren of uw werknemer wel tijdig een WIA aanvraag instuurt. Als uw werknemer dit niet doet, kunt u de loonbetaling om die reden staken.

Maar het kan al eerder in het ziektetraject misgaan. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter te Amsterdam, in een zaak waarin door de werkgever de loondoorbetaling was gestaakt wegens het niet meewerken aan de re-integratie door de werknemer.

In de aan de rechter voorgelegde zaak had de bedrijfsarts de werknemer na een nieuwe ziekmelding in strijd met zijn eigen eerdere advies niet meer opgeroepen. De werknemer heeft een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV, dat zonder hem te onderzoeken het oordeel van de bedrijfsarts heeft overgenomen. Dat de werkgever zich op deze onzorgvuldige oordelen beroept, wordt haar door de voorzieningenrechter zwaar toegerekend. De werkgever moet het loon doorbetalen met een wettelijke verhoging van maximaal 25 % en wordt veroordeeld in de proceskosten. De uitspraak kunt u nalezen op de website van rechtspraak.nl:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:4194