Reminder WWZ

Door Sem Bakker op 5 januari 2015

Rohe advocaten wenst u bij deze het allerbeste voor 2015. Een jaar waarin er op arbeidsrechtelijk gebied in ieder geval veel zal veranderen ten gevolge van de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Als geheugensteuntje na alle feestdagen, zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 nog een keer op een rij:

  • In arbeidsovereenkomsten van minder dan of gelijk aan 6 maanden mag geen proeftijd meer worden bedongen.
  • Voor elke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat er geen concurrentiebeding meer mag worden opgenomen, tenzij hierin schriftelijk wordt gemotiveerd welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit concurrentiebeding rechtvaardigt.
  • Bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer dient de werkgever uiterlijk 1 maand van tevoren de werknemer schriftelijk te informeren of er wel of niet verlengd zal worden.
  • Op bovengenoemde regelingen is overgangsrecht van toepassing.

Voor de goede orde, de wijzigingen ten aanzien van de ketenregeling en de transitievergoeding zullen pas ingaan per 1 juli 2015. Ik zal u hierover en over andere juridische onderwerpen op de hoogte houden. Mocht u over het bovenstaande al de nodige vragen hebben, aarzel dan niet om bij ons aan te kloppen. Onze koffiezetautomaat is net weer gerepareerd.