Verjaring bij onrechtmatige daad en/of aanvaring: de zaak Liander/KWS

Door Ernst Bulthuis op 27 mei 2015

Recent wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over verjaring bij samenloop van een onrechtmatige daad en een aanvaring, waarbij een eerder standaard arrest (“Zwartemeer”) nader wordt uitgelegd. Dit is van belang indien een vordering zowel op onrechtmatige daad als op aanvaring gebaseerd zou kunnen worden, waarbij een onrechtmatige daad verjaart na vijf jaar, en een aanvaring al na twee jaar. Dit grote verschil levert stof op voor meerdere rechtszaken. Dit artikel, dat is geplaatst in het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR 2015/3) beoogt meer houvast te bieden bij deze complexe materie.

verjaring bij samenloop onrechtmatigedaad en aanvaring-Liander-KWS